Grumpy`s Avontuur.....

Grumpy,een zwarte kat met witte sokjes en een wit befje woonde in het bos,
Daar vond hij het heerlijk,Lekker in de tuin spelen en er waren een hoop vogeltjes,
 Die wilde hij best vangen,maar ze waren steeds erg vlug weg als hij eraan kwam......
Het was bijna morgen...alles was buiten donker nog.
Grumpy werd wakker,Alles was stil in huis.
Zijn mensen papa en mama sliepen nog....
Hij snufde even in het rond....en ging voorzichtig door zijn deurtje naar buiten.
Het rook buiten anders als het donker was...
Hij liep het paadje af en stond in het laantje.
Hij keek eens in het rond......
Met voorzichtige stapjes liep hij verder.


Zijn neus bewoog voordurend en hij spitste zijn oortjes.....
Daar hoorde hij geritsel in het bos.
Pootje voor pootje liep hij naar hetgeluid toe.
Wat zag hij daar?............
Onder een stapeltje blaadjes was een egel bezig een om een soort holletje te maken.
Nieuwsgierig geworden begon hij te snuffelen,maar het egeltje was bang geworden en rolde zich op..
Grumpy sloop nog dichterbij en wilde aan het egeltje snuffelen...
Au...Au....Grumpy ging met zijn pootje over zijn neus.
Dat prikte en niet zo`n klein beetje ook.
Hij keek een beetje scheel naar zijn neus,er staken stekels in.
Voorzichtig wreef hij met zijn neus over de grond en zette zijn pootje op de stekels.
De stekels gingen losser zitten en uiteindelijk waren ze eruit na een tijdje.
Grumpy zuchtte eens opgelucht...
Zijn oogjes stonden met tranen want het had gemeen zeer gedaan.
Dat gekke beest wilde dus geen vriendjes worden.
Anders had hij niet gestoken,dacht Grumpy.
Hij liep een eindje verder.
Hij keek om zich heen.Het werd al een beetje lichter.....
Grumpy wandelde op zijn gemak verder en dacht aan het egeltje.


Steeds verder liep hij.....
Daar hoorde hij weer iets ritselen in het gras...
Hij sloop er voorzichtig heen,stel je voor het zou weer zo`n prikbeest wezen.
Daar had hij even genoeg van.Maar wat zag hij nu????
Een muis.....een grote dikke muis.
Joepie.....dacht Grumpy.....die zal ik eens even van dichtbij bekijken...
En hij stapte pootje voor pootje dichterbij....
De muis zag hem en begon te hollen.
;Een kat....een kat...piepte hij.
Grumpy rende er achteraan.Door de bosjes en het kreupelhout.
Opeens was de muis verdwenen.Grumpy keek eens om zich heen en snuffelde in het rond.
Geen muis te bekennen.
;Gek....waar is hij gebleven?


Grumpy kreeg een beetje honger en wilde nu wel weer naar huis.
Maar ojee......Hoe was hij nu gelopen????
Alle bomen leken op elkaar en alle struiken ook.
Verdrietig ging hij zitten....
;Oooooowwww.....waar ben ik nu hij miauwde eens.
Zou ik deze kant opmoeten?.....of die....?
Hij wist het niet meer.
En zijn buikje begon te rommelen van de honger.
Hij liep op goed geluk een weggetje in.
Maar hij merkte na verloop van tijd dat het niet goed was.
Zijn pootjes deden zeer van het lopen en zijn buikje rommelde steeds harder.
Hij ging zitten onder een boom.
;Even uitrusten; zei hij tegen zichzelf.
Hij was zo moe dat hij zat te doezelen onder de boom.....


Opeens schrok hij wakker.....was hij toch even in slaap gevallen....
Het was alweer donker....Zijn maagje knorde nu toch echt hard.
Hij wilde naar huis....hij slofte maar een beetje door het bos....
Daar zag hij een lichtje....en verderop nog een....en nog een.
Nu begon hij vlugger te lopen....
Zou hij nu bijna thuis wezen????Grumpy wist het niet zeker,
maar als er
mensen waren zouden ze misschien wat te eten hebben en kon hij verder zijn huis
zoeken.
Hij snoof een bekende geur....heel flauwtjes nog, maar het werd sterker toen hij dichter bij de lichtjes kwam.
Toen zag hij het....het was het huis op de hoek, waar het prikbeest was.
Nu moet ik dicht bij huis wezen dacht hij en ging nog sneller lopen.
En ja....daar zag hij de tuin, het licht brandde in de tuin.
Hij holde zo vlug als zijn pootjes gingen het tuinpad op en kroop door zijn deurtje.
Miauw zei hij.;
Grumpy is er,....Grumpy is er.....


Zijn mensen mamma en pappa kwamen eraan.
Ze pakte hem op en aaide en knuffelde hem.
En Grumpy begon te knorren van tevredenheid.
Hij kreeg een bakje eten....en nog een beetje.
Het leek wel feest dat hij weer thuis was.
;Wat was het heerlijk om weer thuis te wezen,; dacht Grumpy
En hij kroop voor de kachel en knorde dat het een lieve lust was.
;Voorlopig ga ik echt niet meer zover; dacht hij bij zichzelf.
Hier was het toch het fijnste.